Zalo

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ GHÉ THĂM, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HỢP TÁC!

HOTLINE:

0779 433 433 - 0961 133 144

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HQ VINA

ĐỊA CHỈ EMAIL:

info@hqvina.com.vn

MÀNG QUẤN PE (Màng Chít)

Jumbo PE sang cuộn

Jumbo PE sang cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màng PE quấn máy tự động

Màng PE quấn máy tự động

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màng PE quấn thủ công

Màng PE quấn thủ công

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màng PE màu

Màng PE màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Jumbo PE sang cuộn

Jumbo PE sang cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Jumbo PE sang cuộn

Jumbo PE sang cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màng PE quấn máy tự động

Màng PE quấn máy tự động

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màng PE quấn thủ công

Màng PE quấn thủ công

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màng PE màu

Màng PE màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màng PE màu

Màng PE màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màng PE màu

Màng PE màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Màng PE cắt khổ

Màng PE cắt khổ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BĂNG KEO (Băng Dính)

Băng keo xốp

Băng keo xốp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng Keo Simili

Băng Keo Simili

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng dính cao su non

Băng dính cao su non

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo chịu nhiệt

Băng keo chịu nhiệt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo điện

Băng keo điện

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo giấy

Băng keo giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo hai mặt

Băng keo hai mặt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo in chữ

Băng keo in chữ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo OPP màu

Băng keo OPP màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo vải

Băng keo vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo văn phòng phẩm

Băng keo văn phòng phẩm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo giấy

Băng keo giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo xốp

Băng keo xốp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo xốp

Băng keo xốp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo xốp

Băng keo xốp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo điện

Băng keo điện

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng dính cao su non

Băng dính cao su non

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng dính cao su non

Băng dính cao su non

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo văn phòng phẩm

Băng keo văn phòng phẩm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo OPP trong

Băng keo OPP trong

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo OPP màu

Băng keo OPP màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo OPP màu

Băng keo OPP màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo OPP màu

Băng keo OPP màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo in chữ

Băng keo in chữ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo hai mặt

Băng keo hai mặt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo chịu nhiệt

Băng keo chịu nhiệt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo dán nền

Băng keo dán nền

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng Keo Simili

Băng Keo Simili

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng keo vải

Băng keo vải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MÀNG GIẢM SỐC PE FOAM (Mút Foam)

PE Foam dạng tấm

PE Foam dạng tấm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

PE Foam dạng cuộn

PE Foam dạng cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

PE Foam dạng túi

PE Foam dạng túi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

PE Foam dạng cuộn

PE Foam dạng cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

PE Foam dạng cuộn

PE Foam dạng cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

PE Foam dạng túi

PE Foam dạng túi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

PE Foam dạng tấm

PE Foam dạng tấm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MÀNG GIẢM SỐC XỐP KHÍ (Xốp Khí Hơi)

Xốp khí túi

Xốp khí túi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xốp khí cuộn

Xốp khí cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xốp khí tấm

Xốp khí tấm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xốp khí túi

Xốp khí túi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xốp khí cuộn

Xốp khí cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xốp khí tấm

Xốp khí tấm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

NYLON PE, PP, OPP, PVC… (Nylon cuộn, Nylon Túi, Nylon tấm)

Nylon cuộn

Nylon cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nylon tấm

Nylon tấm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nylon túi

Nylon túi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nylon cuộn

Nylon cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nylon túi

Nylon túi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nylon tấm

Nylon tấm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

DÂY ĐAI PP, PET, COMPOSITE… (Dây niềng thùng, pallet)

Dây đai PP

Dây đai PP

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây đai PET

Dây đai PET

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây đai thủy tinh

Dây đai thủy tinh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây đai thủy tinh

Dây đai thủy tinh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây đai PP nguyên sinh

Dây đai PP nguyên sinh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ dụng cụ căng siết đai

Bộ dụng cụ căng siết đai

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Con bọ sắt kẹp dây đai

Con bọ sắt kẹp dây đai

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Con bọ nhựa

Con bọ nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây đai PP

Dây đai PP

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây đai PET

Dây đai PET

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây đai thủy tinh

Dây đai thủy tinh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây đai thủy tinh

Dây đai thủy tinh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây đai PP nguyên sinh

Dây đai PP nguyên sinh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Con bọ nhựa

Con bọ nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ dụng cụ căng siết đai

Bộ dụng cụ căng siết đai

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ dụng cụ căng siết đai

Bộ dụng cụ căng siết đai

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Con bọ sắt kẹp dây đai

Con bọ sắt kẹp dây đai

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

DÂY NYLON VÀ KẼM GHIM

Dây nilon cột máy

Dây nilon cột máy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kẽm ghim đóng thùng carton

Kẽm ghim đóng thùng carton

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây nilon cột máy

Dây nilon cột máy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kẽm ghim đóng thùng carton

Kẽm ghim đóng thùng carton

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MÀNG CÁCH NHIỆT

Túi khí cách nhiệt

Túi khí cách nhiệt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xốp bạc cách nhiệt

Xốp bạc cách nhiệt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xốp bạc cách nhiệt

Xốp bạc cách nhiệt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Túi khí cách nhiệt

Túi khí cách nhiệt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

THANH NẸP GIẤY (Thanh nẹp góc)

Thanh nẹp giấy

Thanh nẹp giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh nẹp giấy

Thanh nẹp giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

GIẢI PHÁP BAO BÌ ĐÓNG GÓI TOÀN DIỆN

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại HQ Vina:

✔ Là đối tác tin cậy của hầu hết các doanh nghiệp tại Đà Nẵng & khu vực lân cận.
✔ Chuyên sản xuất nguyên vật liệu bao bì đóng gói: Màng quấn PE Pallet - PE Streth Film (Jumbo, quấn tự động, quấn thủ công, cắt theo khổ), Nylong (PE, PP,.. tấm/ túi/ cuộn), Băng keo (Băng dính), Dây đai niềng pallet (PP, PET, Composit..), Màng giảm chấn (Xốp khí & foam) ở nhiều dạng tấm/ túi/ cuộn, Màng cách nhiệt/ cách âm,..
✔ Chuyên song hành và thầu trọn gói phân đoạn Thành Phẩm đóng gói của Đối tác từ:

  • Cấp sản phẩm vào thùng/ bao theo kiện
  • Đóng các kiện bằng băng keo/ dây đai/ phủ nylong
  • Chất các kiện lên pallet
  • Quấn pallet bằng màng PE hoặc phủ nylong Túi, niềng pallet băng dây đai
  • Nâng hạ lên container/ xe tải, vận chuyển nội địa và xuất khẩu.

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Qúy Khách!

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HQ VINA

HÌNH ẢNH VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HQ VINA
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HQ VINA
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HQ VINA
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HQ VINA

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

SỨ MỆNH

Đồng hành cùng khách hàng xây dựng và phát triển thương hiệu, phát triển nền công nghiệp trong nước.

SẢN PHẨM

Cung cấp sản phẩm chất lượng ổn định, sản lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước & quốc tế.

DỊCH VỤ

Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt là điểm then chốt của HQ Vina trên con đường phát triển lâu dài.

ĐỐI TÁC

Tự hào sẽ trở thành đối tác chiến lược của mọi khách hàng, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ trên thị trường.

THANH TOÁN

Chúng tôi áp dụng các hình thức thanh toán đa dạng, phong phú, thuận tiện cho các khách hàng.

HỖ TRỢ

Miễn Phí giao hàng toàn quốc cho các đơn hàng lớn. Tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình cho khách hàng 24/7.

Chuyên sản xuất nguyên vật liệu bao bì đóng gói: Màng quấn PE Pallet - PE Streth Film (Jumbo, quấn tự động, quấn thủ công, cắt theo khổ), Nylong (PE, PP,.. Tấm/Túi/Cuộn) Băng Keo (Băng dính), Dây đai niềng pallet (PP, PET, Composit..), Màng giảm chấn (Xốp khí & Foam) ở nhiều dạng Tấm/Túi/Cuộn, Màng cách nhiệt/ cách âm,..

VỀ CHÚNG TÔI

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

THƯ VIỆN ẢNH

LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HQ VINA

Địa chỉ: 184-186-188 Nguyễn Bính, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Hotline: 0779 433 433 - 0961 133 144

Email: info@hqvina.com.vn.

© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HQ VINA | Designed by Trang Vàng Việt Nam