Băng keo, băng dính

Màng PE - Dây đai - Dây nilon

Các sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Mr Quang
Sales Manager - 0779 433 433

Mr. Tân
Sales Assistant - 0869 205 698

Mr. Hải
Customer service - 0901 150 495

Băng dính Simili

Băng dính simili các loại
Băng dính simili các loại
Băng dính simili dán gáy sách
Băng dính simili dán gáy sách
Băng dính simili khổ lớn
Băng dính simili khổ lớn
Băng dính simili khổ nhỏ
Băng dính simili khổ nhỏ
Băng dính simili nhiều quy cách
Băng dính simili nhiều quy cách