Băng keo, băng dính

Giấy ăn, giấy vệ sinh

Thiết bị điện

Các sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Mr Quang
Sales Manager - 0916 486 745

Mr. Quân
Customer service - 0901 150 495

Mr. Tân
Salesman - 0869 205 698

Băng dính 2 mặt

Băng dính 2 mặt 0.5cm
Băng dính 2 mặt 0.5cm
Băng dính 2 mặt 1.2cm
Băng dính 2 mặt 1.2cm
Băng dính 2 mặt 2.4cm
Băng dính 2 mặt 2.4cm
Băng dính 2 mặt 3.6cm
Băng dính 2 mặt 3.6cm
Băng dính 2 mặt 4.8cm
Băng dính 2 mặt 4.8cm