Băng keo, băng dính

Màng PE - Dây đai - Dây nilon

Các sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Mr Quang
Sales Manager - 0779 433 433

Mr. Tân
Sales Assistant - 0869 205 698

Mr. Hải
Customer service - 0901 150 495

Băng dính 2 mặt

Băng dính 2 mặt 1.2cm
Băng dính 2 mặt 1.2cm
Băng dính 2 mặt 2.4cm
Băng dính 2 mặt 2.4cm
Băng dính 2 mặt 3.6cm
Băng dính 2 mặt 3.6cm
Băng dính 2 mặt 4.8cm
Băng dính 2 mặt 4.8cm