Băng keo, băng dính

Giấy ăn, giấy vệ sinh

Thiết bị điện

Các sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Mr Quang
Sales Manager - 0916 486 745

Mr. Quân
Customer service - 0901 150 495

Mr. Tân
Salesman - 0869 205 698

Băng dính giấy trắng

Băng dính giấy nhăn khổ 1.2cm
Băng dính giấy nhăn khổ 1.2cm
Băng dính giấy nhăn khổ 1.8cm
Băng dính giấy nhăn khổ 1.8cm
Băng dính giấy nhăn khổ 2.4cm
Băng dính giấy nhăn khổ 2.4cm
Băng dính giấy nhăn khổ 3.6cm
Băng dính giấy nhăn khổ 3.6cm
Băng dính giấy nhăn khổ 4.8cm
Băng dính giấy nhăn khổ 4.8cm
Băng dính giấy nhăn khổ 7.0cm
Băng dính giấy nhăn khổ 7.0cm