Băng keo, băng dính

Màng PE - Dây đai - Dây nilon

Các sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Mr Quang
Sales Manager - 0779 433 433

Mr. Tân
Sales Assistant - 0869 205 698

Mr. Hải
Customer service - 0901 150 495

Băng dính giấy-da bò

Băng dính giấy nâu khổ 6.0cm
Băng dính giấy nâu khổ 6.0cm
Băng dính giấy nâu khổ 2.4cm
Băng dính giấy nâu khổ 2.4cm
Băng dính da bò khổ 3.6cm
Băng dính da bò khổ 3.6cm
Băng dính da bò khổ 4.8cm
Băng dính da bò khổ 4.8cm
Băng dính giấy không viết được khổ 4.8cm
Băng dính giấy không viết được khổ 4.8cm
Băng dính giấy nâu các quy cách
Băng dính giấy nâu các quy cách