Băng keo, băng dính

Màng PE - Dây đai - Dây nilon

Các sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Mr Quang
Sales Manager - 0779 433 433

Mr. Hải
Customer service - 0901 150 495

Màng PE, Màng Chít

Màng co các loại
Màng co các loại
Màng co các khổ
Màng co các khổ
Màng PE quấn máy
Màng PE quấn máy
Màng PE Jumbo
Màng PE Jumbo
Màng PE đen
Màng PE đen
Màng PE quấn tay
Màng PE quấn tay