Băng keo, băng dính

Màng PE - Dây đai - Dây nilon

Các sản phẩm khác

thông tin liên hệ
Mr Quang
Sales Manager - 0779 433 433

Mr. Tân
Sales Assistant - 0869 205 698

Mr. Hải
Customer service - 0901 150 495

Dụng cụ đóng gói

Dụng cụ siết căng dây đai
Dụng cụ siết căng dây đai
Máy siết căng dây đai bán tự động
Máy siết căng dây đai bán tự động
Máy siết căng dây đai tự động
Máy siết căng dây đai tự động
Dụng cụ cắt băng keo
Dụng cụ cắt băng keo
Dụng cụ quấn màng co
Dụng cụ quấn màng co