MÀNG PE - MÚT XỐP

BĂNG KEO - BĂNG DÍNH

DÂY ĐAI VÀ PHỤ KIỆN

ĐỒ ĐIỆN THƯƠNG MẠI

thông tin liên hệ
Mr Quang
Sales Manager - 0779 433 433

Mr. Hải
Customer Manager - 0901 150 495

Băng dính 2 mặt và giấy

BK giấy da bò
BK giấy da bò
BK giấy khổ lớn
BK giấy khổ lớn
BK giấy khổ nhỏ
BK giấy khổ nhỏ
BK hai mặt chịu nhiệt
BK hai mặt chịu nhiệt
BK hai mặt thường
BK hai mặt thường
BK hai mặt khổ nhỏ
BK hai mặt khổ nhỏ